Kortvarig glede

Her kjem ei åtvaring til alle som vurderer å selje skinnet før bjørnen er skoten:

Sjå også

  • Ingen beslekta innlegg