Egg – løysinga

Dersom det finst eksil-førdianarar som lurer på korleis det går med bygginga av gangbrua i Førde, er det berre å sjå her. Denne førebelse løysinga er det beste av dei alternativa eg har sett til no.

Sjå også