Forfattararkiv: drleiv

Ny helg – ny gladnyhet

Noko av det aller mest positive med finanskrisa er at eigedomsmeklarane er blant dei som sliter hardast. Notar må kunne seiast å vere av dei aller verste, difor blir nyheten om at Notar sparker 100 ansatte motteken med ein stor grad av skadefryd. Ikkje berre skadefryd; eg føler ekte glede!

Finanskrisa – sanninga

Eg har vorte aukande interessert i økonomi det siste året. Dei siste vekene har difor vore like spanande som eit tour de France, ja nesten på høgde med fotball-VM. Problemet har vore å finne edrueleg informasjon om kva som eigentleg skjer.

Return of the Telefonselger

Etter ein fantastisk sommarferie er det på nytt kvardagen som rår. Den held stort sett eit høgt nivå, krydra med enkelte høgdepunkt. Å verte oppringt av ein telefonselgar representerar definitivt eit slikt høgdepunkt. Etter at eg starta med min strategi å aldri avslutte ein samtale med ein telefonselgar har det dessverre vorte stadig sjeldnare at […]

Treningstips

Beach 2008 nærmar seg deff-initivt (applaus for ordspelet!). For oss strandløver er det to alternativ: 1. Byggje opp ny muskelmasse. 2. Avdekkje gamal muskelmasse.

Ikkje berre reality og Solstad!

Med ein profil som har tungt fokus på kulturkonsum er det er kanskje nokon som trur at den typiske DrMunk-brukaren er ein sofasitjar med BMI høgare enn oksygenopptaket. Dette er langt frå sanninga! Fysisk fostring står høgt på agendaen, og mange av brukarane er aktive medlemmer i idrettslaget Ufjelg TIL. Eit prov på aktiviteten får […]

Særs god (?) lyrikk

Når temaet litteratur først har kome på banen må det vere lov å tipse om følgjande lekkerbisken.

På hjemmefronten

Har fått den gode gamle spysjuka, og opplever no korleis det fungerar med den myteomspunne "eigenmeldinga". Konklusjonen er ikkje heilt klar endå, men eg har i det minste god tid til å surfe på nettet. Mellom anna kom eg over denne  interessante debatten om bustadprisar. Det er godt å registrere at det er fleire enn […]

Ikkje gløym å sjå deg over skuldra!

Oppfordringa gjeld spesielt dei av Doktor Munk sine lesarar som bur i det nordlegaste fylket i landet. Om ein føler seg trygg veit rovdyra å utnytte det. Vonaleg kan følgjande artikkel vere med på å generere litt angst.

Nytt år – nye overskrifter

Medan andre skyter opp raketter og drikk champagne sit eg på sjukehuset og ventar på dei som blir truffe av rakettane og/eller drikk for mykje champagne. Til no har det ikkje kome nokre av dei sistnemnde, så eg har god tid til å lese dei første overskriftene i nettavisene i det nye året. Og Firda […]

Ikkje for seint å satse!

I det siste har eg byrja å lure på om draumen om å bli fotballproff aldri ville bli noko meir enn ein draum. Men med flaumen av penger i norsk fotball er det definitivt riktig tidspunkt å satse no. Berre les her!