Merkelapparkiv: fri økonomi

Dagens sitat

– Det er klart at regulering og kontroll må være på plass i den virkelige verden. Per Sandberg, Fremskrittspartiet. Sandberg uttaler dette til ABCnyheter i dag, som ein kommentar til eit punkt i Frp sitt handlingsprogram som slår fast at "regulering fra myndighetene burde i prinsippet være overflødig i en fri økonomi".