Merkelapparkiv: røyksopp

Platetips

For dei som er så heldige å ha ein platespelar tilgjengeleg, kan dei tre sjutommarane (som er same format som ein single) frå rockarane i Ungdomskulen anbefalast på det sterkaste. Platene kan bl.a. kjøpast hjå Apollon i Bergen og på nettstaden med snedige namnet Shitfuckyou. Prisen er kr 50 pr stk. Pålitelege rykte kan fortelje […]