Merkelapparkiv: svartmetall

Skog Skrike Blod

For nokre år sidan skreiv BT ein artikkel om utanlandske svartmetall-band med norske namn. Avisa forsvann diverre så altfor fort, men takka vere Runar (samt nokre ukjende sjeler) er det no mogleg å få presentert desse godbitane for Ufjelgs lesarar. Det kan diskuterast kor vidt somme av namna er god latin, men underhaldningsverdien er det […]

Ein moderne klassikar

Her følgjer eit intervju det tyske metall-magasinet Rock Hard gjorde med norges desidert mest humoristiske metall-mann Gylve Fenris Nagell (tidl. Leif Nagell) aka Fenriz. Ein slager. Take me to your Fenriz har meir småstoff.