Merkelapparkiv: zimbabwe

Inflasjon

Det går nedover med krona, men vi har endå eit stykke att. Fleire sedlar frå Zimbabwe.