Månadleg arkiv: juni 2005

Waglen helsar

Eg vart beden om å skrive ned nokre ord i høve at Doktor Munk forum no har skifta litt på layout-en, som det heiter inni Oslo. Det er både med glede og ikkje så lite tvisyn eg tek imot dette oppdraget. I desse dagar då vi gjerne ser litt attende, etter 100 år i fridom […]

Doktor Munk i ny utgåve

Ingenting er konstant i edb-verda, og Doktor Munk har teke på seg nye klede. Publiseringssystemet er óg skifta ut og det er forhåpentlegvis lettare å bruke enn det gamle. Mykje er forskjellig frå tidlegare, men eg trur ikkje det skal by på vanskar for den jamne edb-brukar å gjere seg kjent meg korleis ting fungerer. […]

Om Doktor Munk

Litt informasjon er på sin plass, om enn noko kortfatta.

Brukarrettleiing

Sidan vi har skifta til nytt publiseringssystem på Doktor Munk, har vi laga ei lita rettleiing som kanskje kan vere med på å gjere det lettare å skrive nye innlegg og kommentarar. Kom gjerne med kommentarar til rettleiinga, feks. manglar og uklare ting.

Eit skot i mørkret

Den kjende syngedama Lucinda Williams skal halde konsert i Glasgow 27.juli i år, og det finst framleis ledige billettar her. Eg er uansett i Storbritania på den tida, og det er godt mogeleg at eg er i nettop Glasgow. Dersom du tilfeldigvis har lyst til å vere med på denne konserten, hadde det vore heilt […]