Månadleg arkiv: januar 2007

På hjemmefronten

Har fått den gode gamle spysjuka, og opplever no korleis det fungerar med den myteomspunne "eigenmeldinga". Konklusjonen er ikkje heilt klar endå, men eg har i det minste god tid til å surfe på nettet. Mellom anna kom eg over denne  interessante debatten om bustadprisar. Det er godt å registrere at det er fleire enn […]

I gamle dagar

Kva med ein liten revy? Doktor Munk er registrert hjå archive.org og det er mogleg å reise tilbake i tid. Prøv desse linkane: 1 2

Intelligent gravity

Eit herleg stykke humor frå Richard Dawkins si nettside. Eg siterer: there are many phenomena that cannot be explained by secular gravity alone, including such mysteries as how angels fly, how Jesus ascended into Heaven, and how Satan fell when cast out of Paradise

when the going gets though…

Med såpass slagkraftige fans kan det vel ikkje gå så galt i år:)

Festivalnytt

Som den oppvakte lesar allereie har fått med seg, har Lost Weekend-gjengen på Askøy stadfesta at Flaming Lips spelar til dans i byrjinga av august. Dei fleste festivalane er godt i gang med bookinga og det er spennande å følgje med.

Ikkje gløym å sjå deg over skuldra!

Oppfordringa gjeld spesielt dei av Doktor Munk sine lesarar som bur i det nordlegaste fylket i landet. Om ein føler seg trygg veit rovdyra å utnytte det. Vonaleg kan følgjande artikkel vere med på å generere litt angst.

Flaming Lips på tur

Ifølge avisa bt.no skal The Flaming Lips spele på årets Lost Weekend-festival. Det er noko å skrive heim om.

Nytt år – nye overskrifter

Medan andre skyter opp raketter og drikk champagne sit eg på sjukehuset og ventar på dei som blir truffe av rakettane og/eller drikk for mykje champagne. Til no har det ikkje kome nokre av dei sistnemnde, så eg har god tid til å lese dei første overskriftene i nettavisene i det nye året. Og Firda […]