when the going gets though…

Med såpass slagkraftige fans kan det vel ikkje gå så galt i år:)

Sjå også