Popquiz 2

Vel møtt til den andre popquizen her på Ufjelg.org. Denne gongen er det i all hovudsak introar som skal dechiffrerast, og det er såleis lite hjelp å hente på den store informasjonsmotorvegen. Dersom nokon finn ein raud tråd i oppgåvene er det fullstendig utilsikta.

Oppgåvene 1-15 er introar og spørsmålet er enkelt: Kven spelar og kva heiter musikkstykket? Den siste oppgåva er ein coverlåt og vi lurer på kven som framførte originalen og tittelen på den. Eitt poeng per riktig svar, tilsaman 32.

Send svar til popquiz@ufjelg.org innan kl 21 i kveld. Ikkje post svara dine i kommentarfeltet! Lukke til!

Last ned ei zip-fil med alle oppgåvene, eller spel av ei og ei:

Oppgåve 1
Oppgåve 2
Oppgåve 3
Oppgåve 4
Oppgåve 5
Oppgåve 6
Oppgåve 7
Oppgåve 8
Oppgåve 9
Oppgåve 10
Oppgåve 11
Oppgåve 12
Oppgåve 13
Oppgåve 14
Oppgåve 15
Oppgåve 16

Sjå også