Evig solskin i eit sjukdomfritt sinn

I dag fekk me nyhenda om at det no har vore eit gjennombrot i stamcelleforsking. Forskarar i USA og Japan har klart å lage stamceller av hudceller, slik at ein ikkje treng nytte befrukta egg. Dette er jo vel og bra, men i nyhendeinnslaget som eg høyrde i radioen og seinare på Dagsrevyen klokka 19 vart det sagt at målet i framtida er eit liv utan sjukdom og evig liv. Er dette ein del av Den Norske Lægeforening sin uttalte visjon/filosofi? Eller er det ei utsegn frå NRK for å sexe opp innslaget? Dersom det fyrstnemde er riktig vonar eg at det vil kome ein debatt om etikken til Lægeforeningen. At ei yrkesgruppe som lever av å hjelpe/reparere sjuke kroppar/menneske sitt mål er å utrydde all sjukdom og dermed sitt levebrød er jo heilt idiotisk. Tenk om kokkar skulle forske på eit middel for gjer at folk ikkje trengde å ete? Er det bra å fjerne all sjukdom? Er det mogleg? Kva med psykiske sjukdomar. Kva samfunn vert det? Evig liv til alle mann? I desse klimatider må slike påstander vere reine drepen for miljøet. Evig liv? Kvar då? På Mars?

Eg vel å tru at denne påstanden kjem frå NRK, og vonar at dei i framtida kuttar ut denne typen tabloide fjolleutsegn. Er det nokon lesarar frå helsevesenet som vil stille seg bak dette?

Sjå også