Lausriv! Lausriv! Trur eg..

Litt seint, men greit nok. I avisa BA i Bergen er det no ein debatt om sentralmakta i Oslo versus Bergen/Hordaland/Vestlandet. Folk vestpå er lei av at vanstyre frå austlendingar skal gå ut over oss her vest. Det er kome fram at Vestlandet skaper 70% av verdiane, men får att 28% i overføringar. Frank Aarerot åtvarar i avsa Dag og Tid mot danninga av eit opprørsk regionalt parti som vil kreve Vestlandet sin rettmesige del av kaka. I ytterste konsekvens, kanskje lausriving frå resten av Noreg. Når eg skriv at det kjem litt seint, meiner eg at vi hadde alle tiders sjanse for berre få år sidan. Vi hadde Fusakongen, eit konstitusjonelt alibi, og vi hadde regionsreforma som kunne samla Vestlandsregionen. No har Fusakongen har abdisert, regionsreforma har stranda, og sluttrapporten er berre rekved.

Men vil vi dette? Vil du dette? Om vi ser på andre regionar/minoritetar som har rive seg laus eller ønskje dette, er det mykje usympatisk egoisme å spore. Aarebrot nemner Nord-Italia, Catalonia og Baskarland, alle rikare regionar enn resten av landet. Eg vil for eiga rekning slengje på Flandern-Vallonia-konflikta i Belgia. Rike Flandern i nord ønskjer ikkje å "subsidiere" fattige Vallonia i sør, og dei har så store samarbeidsproblemer at Belgia i haust var nærare 200 dagar utan regjering!

Kunne Vestlandet forvalta denne enorme rikdomen som vi tilfeldigvis er geografisk i nærleiken av? Eller hadde olje-, gass- og fiskepengane gjort oss like korrumperte som vestkanteliten i Oslo? Hadde vi vorte eit føregangsland som folk verda over såg opp til, eller hadde vi brukt alt på å kjøpe John Terry og Ronaldinhio til Brann eller Viking? Ville Vestlandet klart å bli samde om ein hovudstad? Neppe. Eg trur at straks grenseposten var på plass på Hardangervidda og Hemsedalsfjellet så ville det vore borgarkrig mellom bergensarar og siddisar.

Kanskje er Vestlendingen så uregjerleg at det er like greit at makta ligg i Oslo? Vi får vone for freden sin del at ikkje Kosovo vert anerkjend av verda. Det kan tenne gneistar til andre små regionar og folkegrupper. Enn så lengje kranglar vi fredsommeleg om småpeng her vest.

Sjå også

2 Kommentarar

  1. baardemannen
    Posted 9. mars, 2008 at 17:56 | Permalink

    Synest heller Noreg skal slå seg i hop med våre gamle vener i Danmark og Sverige .

  2. hvrd
    Posted 13. mars, 2008 at 22:14 | Permalink

    http://www.bt.no/innenriks/article527302.ece