Ringte spåkone – kva så?

Stortingsrepresentant Saera Khan har fått mykje kritikk den seinaste tida fordi ho angiveleg skal ha misbrukt ordninga som gjev folkevalgte fri tilgang på telefon. Det viser seg no at ein vesentleg grunn til at Khan har hatt så stor telefonrekning, er at ho har ringt til ei spåkone 58 gonger. I 2001 oppsøkte eg sjølv ei spåkone i Brasil, og veit difor at ein kan få uvurderleg informasjon frå den kanten. Det verkar unekteleg som om nokon er ute etter å "ta" Khan.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2678650.ece

Sjå også

Ein kommentar

  1. jons
    Posted 29. september, 2008 at 13:17 | Permalink

    Synes Khan burde be om å bli spådd for litt lengre intervaller, så slipper hun å ringe så ofte.