Merkelapparkiv: brisen

Fullemann tatt i undikken

Eg føler det er mi plikt å dele denne vesle godbiten med dykk. Saksa frå BA. Stikkord: lystig herre skrålte bekledningshemmet ute av normal posisjon