Merkelapparkiv: fjernsyn

Fareed Zakaria GPS

For folk som set pris på politisk analyse og gode diskusjonar, vil eg gjerne tilrå eit fjernsynsprogram som eg oppdaga tidlegare i haust og som no har vorte eit fast innslag i søndagskvelden min. Fareed Zakaria GPS går på CNN kvar søndag 21.00 norsk tid.