Merkelapparkiv: klem

I dag er verdas lærardag

Verdas lærardag vart innstifta av UNESCO i 1994 for å understreke kor viktig det er å verdsetje og byggje opp under læraren sin status. I dag er dagen då du kan gje ein lærar ein klem utan å vere redd for å vere for sentimental. http://5oct.org/