Merkelapparkiv: KO

No surrender

Uansett kor mykje folk tråkker på deg og prøver å holde deg nede: slå tilbake. Aldri gi opp. Tru på deg sjølv. Fortsett kampen. Du kan slå deg ut av alt. Hold ut. Du er verdifull.