Merkelapparkiv: mynt

I det nostalgiske hjørnet?

http://nostalgiapelit.servut.us/pajatso.html