Merkelapparkiv: norsk

Skog Skrike Blod

For nokre år sidan skreiv BT ein artikkel om utanlandske svartmetall-band med norske namn. Avisa forsvann diverre så altfor fort, men takka vere Runar (samt nokre ukjende sjeler) er det no mogleg å få presentert desse godbitane for Ufjelgs lesarar. Det kan diskuterast kor vidt somme av namna er god latin, men underhaldningsverdien er det […]