Merkelapparkiv: overtru

Ringte spåkone – kva så?

Stortingsrepresentant Saera Khan har fått mykje kritikk den seinaste tida fordi ho angiveleg skal ha misbrukt ordninga som gjev folkevalgte fri tilgang på telefon. Det viser seg no at ein vesentleg grunn til at Khan har hatt så stor telefonrekning, er at ho har ringt til ei spåkone 58 gonger. I 2001 oppsøkte eg sjølv […]