Merkelapparkiv: staten

På tide å dra huet deres ut fra kakkelovnen fra 50 tallet å se på dagens sitvasjon og fremtiden

Kloke ord som dette får eg aldri nok av. Ap og SV folk hetser og nå begynt å hetse om finanskrisen..Eg spør meg, kordan går det an..når vi veit det er AP og SV som styrer..