Merkelapparkiv: tak

Ein fugl på taket…

Sesongens første tjeld er komen til verda på taket ein stad på Universitetet i Bergen og med moderne teknologi kan vi følgje dagleglivet direkte. Dersom dette gav meirsmak, så dukka også havørna opp på webkamera idag.