Merkelapparkiv: telefonsalg

Return of the Telefonselger

Etter ein fantastisk sommarferie er det på nytt kvardagen som rår. Den held stort sett eit høgt nivå, krydra med enkelte høgdepunkt. Å verte oppringt av ein telefonselgar representerar definitivt eit slikt høgdepunkt. Etter at eg starta med min strategi å aldri avslutte ein samtale med ein telefonselgar har det dessverre vorte stadig sjeldnare at […]

Telefonseljarar

Medan eg ventar på å starte i turnus i Førde har eg all tid i verda. Mellom anna har eg god tid til å snakke med telefonseljarar. Følgjande samtale fann stad på føremiddagen i går: