Doktor Munk i ny utgåve

Ingenting er konstant i edb-verda, og Doktor Munk har teke på seg nye klede. Publiseringssystemet er óg skifta ut og det er forhåpentlegvis lettare å bruke enn det gamle. Mykje er forskjellig frå tidlegare, men eg trur ikkje det skal by på vanskar for den jamne edb-brukar å gjere seg kjent meg korleis ting fungerer. Det er naturleg å frykte ukjente grunner, men eg kan forsikre alle om at det er eit trygt farvatn, heilt fritt for glatte steinar og undervasskjer. Velkommen!

Praktisk informasjon:

 • Alle som var registrerte på "gamle" Doktor Munk må registrere seg på nytt. Det er sjølvsagt mogleg å nytte ein anna brukarnamn enn tidlegare.
 • For å gjere publisering lettare, har vi laga ei brukarrettleiing, den finst ein stad i menyen til venstre.
 • Det er óg høve til å poste bilete, noko eg vonar de vil nytte dykk av.

Sjå også

2 Kommentarar

 1. hvrd
  Posted 29. mai, 2005 at 17:54 | Permalink

  Eg måtte berre kommentere her for at ikkje kommentar-pluginen skulle bryte saman...

 2. Proletaren
  Posted 2. juni, 2005 at 21:17 | Permalink

  Å, da e no grett!