Konsert mot Clear Channel-avtalen

Kamelon arrangerer onsdag 19. oktober ein gratiskonsert til støtte for kampen mot avtalen Bergen kommune planlegg med Clear Channel, eller som nettsidene til Kamelon seier: "[...]konserten er et ledd i arbeidet med å få politikerene til å snu i tide og bevare Bergens egenart".

Så langt er Kings of Convenience, Karin Park, William Hut og MAO klare.

Sjå også