Månadleg arkiv: februar 2006

Telefonseljarar

Medan eg ventar på å starte i turnus i Førde har eg all tid i verda. Mellom anna har eg god tid til å snakke med telefonseljarar. Følgjande samtale fann stad på føremiddagen i går:

Frisk

Etter eit kort sjukeleie er Doktor Munk frisk igjen. Vonar ingen har vorte smitta og at aktiviteten her kan nå nye høgder.