The last great american

Den ekstraordinære historia om Johnny Cash sitt liv og virke finst ikkje berre i spelefilmformat, men og i dokumentaren Johnny Cash - the last great american, som er produsert av BBC. Denne har eg kost meg med i dag. Medan Walk the line kun skrapar i overflata, kjem ein langt nærare innpå "the man in black" i dokumentaren. Den tek for seg karriera frå den spede starten og fram til den brått tok slutt i 2003. Kommentarar frå mellom andre Rosanne Cash, John Carter Cash, Merle Haggard og Kris Kristofferson er med på å kaste lys over både musikaren og den djupt plaga mannen. Sterk film.

Sjå også