Nord-Korea i bilete

Ein viss Artemii Lebedev har vore på tur til Nord-Korea og teke ei mengd interessante bilete: http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?t=82755

Sjå også