Skal det vere eit krypinn?

Notar er alle sin favorittmeklar men i føljande prospekt stussar eg litt over kva dei eigentleg prøver å selgje.