Ordspel

Sjølv om konkurransen er knivskarp, må vel dette komme høgt opp på lista over dårlege ordspel.

Sjå også