Boligsalget opp 167 % !!!

På tekst-TV las eg nettopp at salget av nye boligar no går rett til himmels. Faktisk har salget gått opp over 100 % sidan forrige kvartal. Tilsvarande gladnyhet har vi kunne lese i alle nettaviser med økonomi-seksjon. Her er NRK sitt døme.

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.6583552

Etter å ha lese gjennom 4 av desse sakene (Hegnar.no, DN, NRK og tekst-TV) har eg endå ikkje fått presentert tala desse reknestykket er basert på. Siste kvartal i 2008 vart det sannsynlegvis solgt omtrent null nye leilgheter. At salget har aukt med ufattelige 167 %, betyr difor lite. La oss seie det vart solgt 2 leigligheter i siste kvartal 2008. Om det då vert solgt 20 leigliheter i 1. kvartal 2009 er det ein auke på (hold deg fast!) 1000 %!!!

Kven er det så som står bak denne saka med den overraskande auken i bustadsalget? Jo, det pålitelige og heilt nøytrale nyhetsbyrået "Boligprodusentene".

At alle økonomiredaksjonane rundt om ukritisk presenterer statistikk på denne måten, er eit veldig tydeleg teikn på at tida er overmoden for ei uavhengig økomomiavis!

(jada, eg veit at rebeleconomics framleis ikkje har kome seg ut av kuvøsen....)

Sjå også

Ein kommentar

  1. korsi
    Posted 4. mai, 2009 at 14:39 | Permalink

    Det er fleire som stiller spørsmålsteikn ved propagandaen frå eigedomsmeklarane (heldigvis). Her er ein artikkel på E24.