Helgelyd veke 18

Det kan aldri bli for mange flinke syngedamer i sjangeren køntri. Den flinkaste av dei alle no for tida er Diana Jones. Vil ein høyre ein fin song kan ein strengt tatt velge i blinde frå plata My remembrance of you frå 2006, men den aller finaste er nok Pony. Her er det berre å nyte!

Sjå også

Ein kommentar

  1. baardemannen
    Posted 10. mai, 2008 at 00:49 | Permalink

    Svært fint. Og for å gjere biletet endå meir komplett må eg nemne ei fin dame til: Laura Cantrell.