Helgelyd veke 28

Robyn Hitchcock syng Dylan akkopagnert av Gillian Welch og David Rawlings. Meir talent går det ikkje å samle i ei setning. Trying to get to heaven before they close the door.

Sjå også

Ein kommentar

  1. hvrd
    Posted 10. juli, 2008 at 22:17 | Permalink

    Qualitets-skit. På eit lokalt hotell framførte Robyn Not dark yet i mai. Då med John Paul Jones med vokal assistanse.