Er Førde eit vegkryss?

Kom eg over denne diskusjonen på førstesida til Vg-nett i dag. Ikkje kvar dag ein får oppleve at heimbyen blir diskutert på ein såpass avglamouriserande måte. Men som Mikey01 så treffande seier: Endelig en tråd vi kan diskutere dette!

Sjå også