«Ekte» ræggi

Representantar frå det dynamiske, men ikkje fullt så unge, kontorfelleskapet i Møllendalsveien har nytta føremiddagen til å lage følgjande friske Spotify-speleliste.

Dette er ekte ræggi, slik som den var på Ti i skuddet i 1991.

Sjå også