Forfattararkiv: Sentralkomiteen

EMTIPS 2008

Då er tippetevlinga EMTIPS 2008 klar. Viss du saknar invitasjon: send ein mail til tipping @ dette domenet

Dei beste platene i 2006

Eit uavhenging panel av anonyme og svært høgtståande medlemmer av sentralkomiteen, har bestemt kva for plater som var dei beste i 2006. Her er lista:

Nytt frå fjern og nær

Grunna akutt mangel på kompetente skribentar held redaksjonen fram med å levere drøvtygd oppgulp frå Nye Media (TM): På internett står det at Johnny Marr (han tjukke i The Smiths) er blitt med i Modest Mouse. Gå' mann, som dei seier her i byn. Kamelonen i Bergen er konk. Bad stuff, altså, aldri meir forbi […]

Dagens reklame

Som de forhåpentlegvis har lagt merke til har vi klart å halde Doktern rimeleg fri for kommersielle innslag. Denne gongen må vi nok gjere eit unntak. Lost Weekend-festivalen har laga ein annonse for festivalen sin og den ser slik ut:

Trøbbel

Som de sikkert har merka har Doktor Munk (og ufjelg.org) vore særs ustabil(e) den siste tida. Dette skuldast problemer hjå serververten vår, og det er lite som kan gjerast med det. Vi kan diverre ikkje garantere at problema vil ta slutt med det første, så difor oppmodar vi på det sterkaste til å lytte til […]

Portvin og kva den kan brukast til

Det vert sagt at raudvin er for gutar, medan portvin er for menn. I denne artikkelen hoppar vi galant over å disktuere d�t, men prøver istaden å gje ei kort innføring i kva portvin er og korleis ein kan få mest mogleg glede ut av ei flaske, og forhåpentlegvis fleire. Artikkelen er mynta på deg […]