Merkelapparkiv: boligboble

Boligsalget opp 167 % !!!

På tekst-TV las eg nettopp at salget av nye boligar no går rett til himmels. Faktisk har salget gått opp over 100 % sidan forrige kvartal. Tilsvarande gladnyhet har vi kunne lese i alle nettaviser med økonomi-seksjon. Her er NRK sitt døme. http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.6583552 Etter å ha lese gjennom 4 av desse sakene (Hegnar.no, DN, NRK […]