Merkelapparkiv: kjell magne bondevik

Darwin og Bondevik

Soga om då Darwin nesten vart kasta på dør: Darwin, Bondevik og hukommelsen.