Merkelapparkiv: søta bror

Kven er dette?

Mannen var skodis i ung alder. Hint: Han spelte i svenske filmar på tidleg syttital som var baserte på bøker av ein kjend svensk forfattar.