Tips til musikknerdar

Ei artig supplement til musikknerdane på Doktor Munk.
Her.

Sjå også

Ein kommentar

  1. hvrd
    Posted 23. august, 2005 at 22:13 | Permalink

    Bra side! Sjå GWAR t.d.

    Der er to band som har teke namn frå filmar av Russ Meyer på lista: Faster Pussycat og Mudhoney. I tillegg bør vårt eige Motorpsycho sjølvsagt vere på plass.