Narkomane og deira jobbmuligheter

Politiet i Oslo har satt igang ein storstila aksjon for å få bukt med salget av hasjis ved Akerselva. Den siste tida har dei arrestert over 100 personar i det dei skulle kjøpe. Dei vart alle kasta på glattcelle, noko som ifølgje politet er rett og rimeleg. Men det stoppar ikkje der; i Aftenposten kan vi lese kva følgjer det vil få for framtidige studie og jobbmuligheter om ein har eit hasjkjøp på rullebladet. Og det er ikkje få karrierer som går fløyten for dei uheldige; eg siterer i fleng: Flygeleder, brukshunddommer, låsesmed, Natteravn (i Oslo), meklar i konfliktrådet, ulike stillinger i selskapet Norwegian, politi og eigedomsmegler.

Så det er berre å sitere Eminem: "Don`t do drugs!"

Her er heile lista.

Sjå også

Ein kommentar

  1. Jons
    Posted 1. mars, 2006 at 12:15 | Permalink

    Dette virker for meg svært ulogisk. Hvis det er noe narkokyndige har spisskompetanse på er jo det nettopp ting som lås-fikling, politirelatert virksomhet og konflikthåndtering. Og i tillegg skulle de jo ha en del flygeturer bak seg, om enn i metafysisk forstand..