Trøbbel

Som de sikkert har merka har Doktor Munk (og ufjelg.org) vore særs ustabil(e) den siste tida. Dette skuldast problemer hjå serververten vår, og det er lite som kan gjerast med det. Vi kan diverre ikkje garantere at problema vil ta slutt med det første, så difor oppmodar vi på det sterkaste til å lytte til popmusikk dersom sidene ikkje fungerer slik ein kan vente.

I løpet av den næraste månaden tek vi sikte på å flytte til ein meir stabil server. Ein som leverer twentyfour-seven-three-sixtyfive.

Sjå også