Gratulerer!

Hjå Doktor Munk vankar det fleire med multiple jern i ilden. Noko denne overskrifta i Firda er eit bra prov på.

Sjå også