I høve den gode responsen..

.. vil eg nemne at det er kanelbullens dag i dag! Bak deg ein bolle og tenk på kor fattig verda hadde vore utan herlige doktor munk.

Sjå også

Ein kommentar

  1. hvrd
    Posted 5. oktober, 2006 at 00:19 | Permalink

    Kva med kanelgifler (-giflar på nynorsk?)? Har dei ein eigen dag?