Skal det vere ein bil?

At somme ikkje kvir seg for å kalle seg kristen når dei skal freiste å få seg hybel er ikkje noko nytt. Meir overraskande er det at dei kristne skaffar seg bil på heilt andre måtar enn vanlege dødlege. Denne annonsa kunne ein lese i Firda i går:

Hjelp!
Er det noen som kan være så
snill å gi / velsigne en kristen
jente med en liten bil.
Tlf. --- -- ---

At annonsa kan lesast på minst to måtar som gjev høgst forskjellig meining, er ikkje viktig i denne samanhengen.

Sjå også

2 Kommentarar

  1. Proletaren
    Posted 19. oktober, 2006 at 20:24 | Permalink

    Du lurer kanskje også på korleis kristen skaffar seg daglegvarer?

  2. Posted 19. oktober, 2006 at 21:03 | Permalink

    Det lurer eg på ja.