Perfekt

Årets andre tur på Viefjellet er eit faktum. Denne gongen i arbeidstida. Midt i biletet: geit (Capra hircus).

Sjå også