The time is space and vica versa

No i desse lagnadstunge tider med stadig aukande overvaking og oppsprett av nye web-cams over alt er det heilt klart på sin plass å lese dystopien/novella Tidsscanneren av Jostein Gaarder. Den finst i den skjønnlitterære debuten hans Diagnosen og andre noveller, standing in a shelf in a library near you!

Sjå også