Inflasjon

Det går nedover med krona, men vi har endå eit stykke att.
100 mrd dollars

Fleire sedlar frå Zimbabwe.

Sjå også