Breaking news!

Ifølgje ny forsking finst det no prov på at ein blir meir vaken av å sove lenge jamført med å sove kun i eit kort tidsrom. Dette kan ein lese om i The Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation.

Om konklusjonen verkar noko skråsikker, tek i det minste ein professor ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer litt høgde for divergerande syn:

"Dersom vekkerklokken hadde vært stilt på et annet tidspunkt, kunne resultatet ha blitt annerledes."

Uansett - det er verd å merke seg at den menneskelege organisme av og til treng kvile.

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=572427

Sjå også